HRDA logo

hrda.sk

Kľúčové spôsobilosti pre budúcnosť.
Pre organizácie, individuálne osoby ale aj pre komunity. Hodnota pre zajtrajšok už dnes.

Otvoriť portál

Vízia hrda   Zisti viac

Akadémia

HR Development academy

HRDA je séria workshopov, ktorá tvorí platformu na prezentáciu
“Best Practices”, výmenu skúseností, názorov a postojov manažérov,
špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov a personalistov.

Otvoriť akadémiu