HRDA logo
...

hrda.sk

Kľúčové spôsobilosti pre budúcnosť.

Naša vízia

Okrem COVID-19 aj umelá inteligencia, automatizácia, migrácia a klesajúca ponuka pracovnej sily menia geografiu zamestnanosti.

Prostredníctvom štatistických údajov a podrobnej analýzy miestnych trhov práce v celej Európe, sledujeme hlboké trendy, ktoré sa na kontinente odohrávajú v posledných rokoch a budú pokračovať aj v budúcnosti. Patrí medzi ne nárast zavádzania automatizácie, rastúca geografická koncentrácia zamestnanosti, zmenšovanie ponuky pracovnej sily, starnutie populácie a meniaca sa zmes sektorov a povolaní.
Výsledky štatistík naznačujú, že štruktúra povolaní a zručností, na ktorých stoja verejné aj súkromné organizácie sa do roku 2030 výrazne zmení.
Tu sa stretáva talent s odvahou. Našim klientom dávame sebadôveru, aby mohli mieriť vysoko, prekonávať svoje očakávania a premieňať odvážne stratégie na skutočnosť - a to všetko rýchlosťou, o ktorej si mysleli, že nie je možná - od prepracovania operácií a rýchleho odomknutia nových zdrojov hodnôt až po dosiahnutie nových úrovní trvalého rastu.

...
 
Téza o celostnom vplyve

V prípade verejných spoločností posudzujeme hodnotu podniku tak, ako by ju posudzoval externý investor po transformácii

Holistická starostlivosť

Posudzujeme výkonnosť, identifikujeme príležitosti a zosúlaďujeme ašpirácie a spôsob ich dosiahnutia

Záväzok a mobilizácia

Pracujeme v partnerstve, aby sme inšpirovali celú organizáciu k realizácii transformačného programu

Implementácia a obnova

Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov organizácie a rozvoj schopností na dosiahnutie trvalej výkonnosti a inovácie


Vybavenie ľudí a organizácií na dosiahnutie trvalej výkonnosti V súčasnej revolúcii na pracovisku a v oblasti talentov potrebujú organizácie schopnosť opakovane sa transformovať.
 
Úspech závisí od vášho najdôležitejšieho zdroja - vašich ľudí - s podporou správnych štruktúr, systémov a zručností.
Prax spoločnosti hrda.sk v oblasti ľudí a organizačnej výkonnosti vám pomôže vytvoriť organizáciu a čo najlepšie využiť vašich ľudí, aby ste mohli realizovať svoju stratégiu dnes a udržať výkonnosť v budúcnosti.


Klientská zóna   Overte si budúcnosť Vašej organizácie
Späť