Ľudmila GUERIN

HR Consulting Manager, PwC

WS HRDA 2018: HR, Leadership a generačný mix

Špecialistka na personálne poradenstvo v oblasti odmeňovania, riadenia výkonnosti, revízií HR procesov, internej komunikácie a náboru. Pôsobí viac ako 15 rokov v oblasti ľudských zdrojov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Od roku 2011 pracuje v PwC, najväčšej poradenskej spoločnosti na Slovensku, ako manažér oddelenia HR Consulting. V rámci profesionálnej certifikácie získala medzinárodný certifikát CIPD udeľovaný inštitútom vo Veľkej Británii – The Chartered Institute of Personnel and Development.