HRDA logo

hrda.sk new

Kľúčové spôsobilosti pre budúcnosť.
Pre organizácie, individuálne osoby ale aj pre komunity. Hodnota pre zajtrajšok už dnes.

Otvoriť vzdelávací portál

Vízia hrda   Naša misia
Future job skills
Future job skills

Koncept vzdelávania pre budúce pracovné zručnosti je zameraný na prípravu jednotlivcov na dynamicky sa meniaci trh práce, kde technológie a globalizácia vytvárajú nové požiadavky a príležitosti.

Prejsť na vzdelávací portál

Príprava budúcich generácií

Medzinárodná online súťaž pre školy v hraní strategických hier Accelium Olympics spája každý rok tisíce žiakov - najlepšie mladé mozgy z celého sveta, ktoré súťažia o titul majster sveta!

Prejsť na stránku
 

Zelená a digitálna transformácia

Predpokladá sa, že dopyt po zručnostiach súvisiacich s medziľudskou komunikáciou a využívaním digitálnych technológií sa bude zvyšovať. Zároveň je nevyhnutné podporiť odolnosť trhu práce, voči zmenám spojených so znižovaním uhlíkovej stopy.

Prejsť na podstránku
 

Otvorené pozície

Hľadáme kolegov na pozíciu lektor future job skills, ktorí budú pomáhať spoločnostiam s rozvojom zamestnancov tak, aby nadobudli kľúčové spôsobilosti pre meniace sa požiadavky budúcnosti.

Prejsť na podstránku
 

Akadémia

HR Development academy

HRDA je séria workshopov, ktorá tvorí platformu na prezentáciu
“Best Practices”, výmenu skúseností, názorov a postojov manažérov,
špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov a personalistov.

Otvoriť akadémiu